Noen av mine prekener og bibeltimer  
   
Her kan du høre noen av mine taler på din egen datamaskin. Klikk på pilen til høyre for "Velg en tale" og deretter på selve prekenen. Bibelen forteller at Guds ord er ånd og liv. Det betyr at jo mer du tar til deg av Ordet, jo mere vil du oppleve en åndelig velsignelse og evig liv. Lydfilen kan ikke lastes ned.  
   

Forsoningen del 1

Forsoningen del 2

Forsoningen del 3

Forsoningen del 4

Forsoningen del 5

Forsoningen del 6

Endetiden

Lysestaken i GT

Tabernaklets planker

Guds plan med livet


 
   
Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.
2Tim 4:2-4
 
   
  Her kan du høre mine bibeltimer om Jesu gjenkomst, Israel og endetiden på Podcast fra Klippen, Loddefjord  
   
     
toppen  
   

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net