Hvordan var Jorden før vannflommen?
Historien om Israel - del 1
Historien om Israel - del 2
Historien om Nimrod GT
Oppfylte profetier i Bibelen
Jødefolket gjennom historien
Jerusalem, den evige staden
Israel blant folkeslagene
Guds plan med menigheten, Israel og nasjonenene
Jesu Kristi menighet i endetidens drama
Jesus taler om endetiden i Matteus 24
De forskjellige syn på endetiden
Endetiden og Jesu annet komme
Frafallet fra troen i endens tid
Guds dager slik de er i Bibelen
Diagram over Guds dager i Bibelen
Menneskesønnens komme i herlighet
Solkvinnen og dragen i Åpenaringen 12
Tegn i tiden før Jesu komme
Tidsaldrene fra begynnelse til ende
Tiden forut for Jesu komme
Israel og endetiden
Daniels 70 årsuker utlagt
Menighetens bortrykkelse fra jorden
Tusenårsriket - profetienes høydepunkt
Last ned alle disse bibestudiene i en Zip-fil
Samlet hefte av profetiske bibelstudier på 136 sider

 
     
 

Alle disse bibelstudiene er i PDF-format. De er fritt tilgjengelige for nedlastning.

 
 

Som PDF-leser anbefaler jeg Foxit Reader Programmet er gratis.

 
     
  Lenker til kildemateriale:  
  En hjelp til bibelstudenter (engelsk): https://www.studylight.org/  
  Gå til King James versjon av Bibelen: https://bible.timelesstruths.org/  
  Jashers Bok, en viktig kilde til bibelhistorien fra skapelsen til Josva  
  Enoks bok er en viktig for vår forståelse av endetiden (norsk)  
     
     

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net