THE "BOOK OF JASHER" - "DEN RETTSKAFNES BOK"

Denne boken er ikke som andre bøker og en kan heller ikke kjøpes hos vanlige bokhandlere. Boken er en parallell til Pentateuken eller de fem Mosebøkene.

Den omtales to steder i vår egen Bibel, i Josv. 10:13 og 2. Sam 1:18 Den jødiske historieskriveren Flavius Josephus nevner Jashers bok i sin avhandling om jødenes historie, «Antiquities of the Jews». En regner med at boken er 3500 år gammel og bevart til i dag.


Det gamle Testamentet omtaler 13 bøker som ikke lenger er tilgjengelig, bortsett fra Jashers bok. Den ble lest av jødene i Det gamle Testamentets dager. Den ble også ble lest av jøder i det Nye Testamentets tid, og vi forstår at apostelen Paulus hadde tilgang til Jashers bok for han nevner navn på de to magikere som sto Moses imot i Egypt, Jannes og Jambres. (2. Tim 3:8) Deres navn er ikke nevnt i vår Bibel men finns i Jashers bok. Jashers bok gir oss også navnet på Potifars hustru, hennes navn var Zelicah og en mengde andre navn på personer hvis navn ikke er nevnt i Bibelen. Blant annet får vi vite at Noas hustru het Naama.

Jashers bok, eller Den rettskafnes Bok, er en meget detaljert beskrivelse av skapelsen, de første mennesker og nasjoner som etter hvert steg frem gjennom historien. Her får man beretningen om Enok og hans lederskap og åndelige kvaliteter, inngående kjennskap til begivenhetene som ledet opp til vannflommen. Vi får dypere kjennskap til Noa og andre kjente og ukjente bibelske personer og deres forhold til Gud og andre mennesker.

Jasher blant apokryferne
Jasher bok er ikke en av de inspirerte bøkene men er regnet for å være en av de apokryfiske bøkene. Likevel inneholder den et vell av historisk materiale om alle de viktige personene i GT og det jødiske folkets historie i ned til enkelte detaljer som ikke er med i vår bibel. Boken samsvarer med Bibelen.

Vi leser historien om Noas sønner og deres etterkommere som etter vannflommen spredte seg over jorden. Historien om Nimrod og Babels tårn er fremstilt i utrolig detaljrikdom. Den bibelske beretningen om Abraham og hans kall, hans familie og hans liv både i oldtidsbyen Ur i Kaldea (Irak) og i Kanaans land. Vi leser om hans forhold til de andre personer som levde samtidig med ham. Abraham og Saras historie etter at Ismael og Isak ble født, beretningen om patriarkene og om Josef og hans brødre og hvordan den unge Josef kom til Egypt og ble en frelser for hele verden som ellers ville gått til grunne i hungersnøden

Mange detaljer
Detaljrikdommen er stor og i Jashers bok får man rede på mange historiske hendelser som ikke finns i Bibelen. For undertegnede har lesningen av denne boken gitt meg stor innsikt i bibelhistorien og styrket min tro på at Guds ord er sannheten. Ikke på noe punkt strider Jashers bok mot kjente beretninger i vår Bibel, tvert imot. Men hvordan har det seg at Jashers bok har blitt oversatt fra hebraisk til engelsk og nå kan lastes ned fra Amazon eller kjøpes som en bok du kan bla i? Her er historien om bokens bevarelse gjennom historien:


Historien om bokens bevarelse
I henhold til overleveringer fra jødiske lovlærde, ble Jashers bok sammen med mange andre gamle apokryfiske skrifter bragt fra Jerusalem til Spania etter Jerusalems fall i år 70. En av Titus offiserer ved navn Sidrus var en mann som trodde på jødenes Gud. Han sørget for at mange hellige skrifter fant veien ut fra Jerusalem og brakt til den spanske byen Sevilla slik at de kunne oppbevares i trygghet hos rabbinatet i byen. I 1613 ble den første offisielle hebraiske kopien av Jashers bok publisert. Det skjedde i Venezia. Den første engelske oversettelsen av den hebraiske teksten ble ferdig i 1840.


Det har blitt utgitt flere falske og ufullstendige oversettelser av den hebraiske teksten men disse har ikke fått utbredelse. Den som i dag er anbefalt er en troverdig oversettelse fra Hebraisk til engelsk. Mye kunne skrives om Jashers bok men vi anbefaler at leserne skaffer seg boken, enten i digital form fra Amazon eller ved å kjøpe papirutgaven fra samme forlag.

Søk etter boken her: www.amazon.com/book-jasher  Pris paperback: USD 15.00. Har du Kindle, Amazons bokleserapp, kan du finne den elektroniske utgaven HER.
Du kan også kjøpe den innbundne Jashers bok fra Tanum forlag. Lenke til internett HER

Jashers Bok er oversatt fra Hebraisk til engelsk og finnes ikke i noe annet språk

 
     
  Les Jashers Bok som PDF her  
     
     
  toppen  
     
     
 

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net