Lenker til aviser og media:  
       
  Israel National News, engelsk www.israelnationalnews.com   
  Dagen, kristen dagsavis    www.dagen.no  
  Norge i Dag, kristen uke avis   www.idag.no  
  Det frie Ord www.frieord.no  
       
  Norge/Norden:    
  Med Israel for Fred    www.israel-miff.no  
  Pinsebevegelsen i Norge www.pinsebevegelsen.no  
  Pingströrelsen i Sverige www.pingst.se  
  Ordet og Israel www.ordetogisrael.no  
  Karmelistituttet www.karmel.net  
        
  USA/engelske:    
  Christian Friends of Israel www.cfijerusalem.org  
  The Friends of Israel Gospel Ministry www.foigm.org  
  Fox News www.foxnews.com  
       
  I Israel    
  Ha’aretz, engelsk utgave www.haaretzdaily.com  
  Jerusalem Post, engelsk www.jpost.com   
  Middle East Media Research Insititute www.memri.org  
The Real Israel in Real Time www.ynetnews.com
  The times of Israel http://www.timesofisrael.com  
       
  toppen    
 
 

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net