HISTORIEN OM NIMROD I DET GAMLE TESTAMENTET

Av Torolf Karlsen


FRA BIBELEN:
- Kusj fikk sønnen Nimrod, som var den første store hersker på jorden. Han var en mektig jeger for Herren. Derfor heter det: En mektig jeger for Herren som Nimrod. Begynnelsen til hans rike var Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. 1Mos 10:8-10 NB
- Og Kusj fikk en sønn som hette Nimrod, han var den første store hersker på jorden. 1Krøn 1:10

KOMMENTAR:
• Nimrod var en virkelig historisk person i tiden etter vannflommen.
• Vi forstår også at han var en veldig jeger for Herren.
• Han var den første store herskeren på jorden.
• Han bygget de første store byene etter vannflommen.

Nimrod må ha vært en mektig mann på jorden. Ikke bare at han var en veldig jeger og den første store herskeren på jorden, men at han også bygget byer i riker som han behersket og som vi finner i oldtidens historie. Først Babel, så Erek, Akkad og Kalne i Sinear som er det vi kjenner som Mesopotamia. Disse rikene er de første riker vi kjenner fra menneskehetens eldgamle historie. Vi er kjent med Babel (ikke Babylonia) hvor Babels tårn ble bygget, Akkad var også en mektig stat med avansert sivilisasjon.

De første skrifter i historien oppsto i rikene Sumer og Akkad og var kileskrifter innpreget i leirtavler som ble brent før de ble sent til hvem som helst i disse eldgamle rikene. Det er funnet flere hundre tusen slike leirtavler i Mesopotamia som viser at menneskeheten hadde oppfunnet skrivekunsten tidlig i historien.

Det finns en enestående beretning i Jashers bok som forteller om de klærne som Gud gjorde og kledde Adama og Eva med.

Vi har kopiert to svanitt fra Jashers Bok i engelsk som vi presenterer her.

THE STORY ABOUT THE GOD-GIVEN GARMENT WHICH ADAM PUT ON IN THE GARDEN OF EDEN

And the garments of skin which God made for Adam and his wife, when they went out of the garden, were given to Cush. For after the death of Adam and his wife, the garments were given to Enoch, the son of Jared, and when Enoch was taken up to God, he gave them to Methuselah, his son. And at the death of Methuselah, Noah took them and brought them to the ark, and they were with him until he went out of the ark. And in their going out, Ham stole those garments from Noah his father, and he took them and hid them from his brothers. And when Ham begat his first-born Cush, he gave him the garments in secret, and they were with Cush many days. And Cush also concealed them from his sons and brothers, and when Cush had begotten Nimrod, he gave him those garments through his love for him, and Nimrod grew up, and when he was twenty years old he put on those garments.

Nimrod given ancient garments
And Nimrod became strong when he put on the garments, and God gave him might and strength, and he was a mighty hunter in the earth, yea, he was a mighty hunter in the field, and he hunted the animals and he built altars, and he offered upon them the animals before the Lord. And Nimrod strengthened himself, and he rose up from amongst his brethren, and he fought the battles of his brethren against all their enemies round about. And the Lord delivered all the enemies of his brethren in his hands, and God prospered him from time to time in his battles, and he reigned upon earth. Therefore it became current in those days, when a man ushered forth those that he had trained up for battle, he would say to them, Like God did to Nimrod, who was a mighty hunter in the earth, and who succeeded in the battles that prevailed against his brethren, that he delivered them from the hands of their enemies, so may God strengthen us and deliver us this day. Jashers bok

NIMROD HADDE STOR MAKT
Det er tydelig at Nimrod hadde stor makt. Han var suveren hersker over oldtidsriker i Mesopotamia, riker som har for lengst forsvunnet men hvis historie arkeologien har gravd frem i lyset siden 1700-tallet og frem til nå.

Ut fra den korte informasjon Bibelen gir oss, forstår vi at Nimrod også må ha kontrollert alle mennesker på den tiden og styrt dem med jernhånd. Hans største gjerning er byggingen av Babels tårn som vi finner beskrevet i 1 Mosebok:

- Hele jorden hadde ett språk og samme ord. Det skjedde, da de dro fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der. De sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem godt! De brukte tegl til stein og jordbek istedenfor mørtel. Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden. 1Mos 11:1-4 NB

Vi leser at alle mennesker var samlet og hadde ett felles språk. De fikk en tanke om at de ville bygge et tårn på slettelandet i Sinear som skulle nå opp til himmelen. Hvorfor ville de det? Det var bare en grunn til at de ville bygge tårnet og beveggrunnen for Babels tårn var religiøs tenkning. Det var ikke så lenge siden den store vannflommen hadde kommet over verden og alle mennesker som var i opposisjon til Gud, var blitt utryddet.

Nå ville de bygge et kjempetårn som skulle redde dem alle fra en lignende straffedom, Babels tårnet. Babels tår var derfor den ultimate protest mot den eneste og levende Gud og var totalt sett en provokasjon mot Gud.

Det å skulle organisere alle mennesker på den tiden til dette kjempeprosjektet, ble ledet av verdensherskeren på denne tiden, Nimrod. Hans navn er ikke nevnt i denne delen av Bibelen men i Jashers Bok har vi en mengde detaljer omkring Nimrod og hans gjerninger og spesielt prosjektet med Babels tårn.

NIMRODS SLEKT
- Kams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kana'an. Kusjs sønner var Seba, Havila, Sabta, Raema og Sabteka. Raemas sønner var Sjeba og Dedan. Kusj fikk sønnen Nimrod, som var den første store hersker på jorden. Han var en mektig jeger for Herren. Derfor heter det: En mektig jeger for Herren som Nimrod. 1Mos 10:6-9 NB

- Noa fikk sønnene Sem, Kam og Jafet
- Kam fikk Kush,
- Kush fikk Nimrod
- Noah var Nimrods oldefar

Josephus Flavius, historieforfatter og samtidig med apostlene, skriver i sin bok Antiquities of the Jews bok 1:4, 2, at Nimrod bygget Babels tårn og at han med det ville spotte Gud. Opprinnelsen til navnet Nimrod betyr "REBELL" eller "OPPRØRER" på norsk.

Han var den første og den største av alle mektige herskere og han bygget store byer i Shinear (Mesopotamia). Nimrod utvidet sitt herredømme oppover langs Tigris og kom til Assyria (Iran) hvor han bygget et sett med andre store byer som Ninive, Rehobot. Kalah og Resen.

- Begynnelsen til hans rike var Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. Fra dette landet dro han ut til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah, og Resen mellom Ninive og Kalah – dette er den store byen. 1Mos 10:10-12 NB

I parentes kan vi være sikre på at for å kunne gjennomføre disse enorme byggeprosjektene i land og områder hvor det allerede bodde folk, møtte han sikker sterk motstand fra konger og andre mektige menn som ikke var villig til å underlegge seg Nimrod.

Men Nimrod hadde alltid buen med seg og hadde kontroll over en stor hær. Jashers bok sier mye om nettopp dette. Ikke bare det. Vi finner at Abrahams far, som var samtidig med Nimrod, var øverste general for Nimrods hær. Han navn var Tarah.

Tarah var far til Abraham. Alle disse var direkte etterkommere av Noahs familie. Tara og Abraham var etterkommere av Sem (som også var i live). Nimrod var av Kams ætt. Men de var alle i slekt med hverandre.

- And he placed Terah the son of Nahor the prince of his host, and he dignified him and elevated him above all his princes. And whilst he was reigning according to his heart's desire, after having conquered all his enemies around, he advised with his counsellors to build a city for his palace, and they did so. And they found a large valley opposite to the east, and they built him a large and extensive city, and Nimrod called the name of the city that he built Shinar, for the Lord had vehemently shaken his enemies and destroyed them. Jashers Bok

- And Terah the son of Nahor, prince of Nimrod's host, was in those days very great in the sight of the king and his subjects, and the king and princes loved him, and they elevated him very high. 50 And Terah took a wife and her name was Amthelo the daughter of Cornebo; and the wife of Terah conceived and bare him a son in those days. Jashers Bok

Disse opplysningene finnes ikke i Bibelen men er nedskrevet i Jashers bok. Den eksisterte og ble lest i den gammeltestamentlige tiden og er nevnt to ganger i GT. På norsk heter Jashers bok "Den rettskafnes bok". Se:

- Og solen sto stille, og månen ble stående inntil folket hadde fått hevn over sine fiender. Står det ikke skrevet så i "Den rettskafnes bok": – Solen ble stående midt på himmelen og drøyde nesten en hel dag, før den gikk ned. Jos 10:13 NB

- Han bød at Judas barn skulle lære sangen. Den heter Buen, og den er oppskrevet i "Den rettskafnes bok". 2Sam 1:18 NB

NIMROD OG AVGUDSDYRKELSEN
Bibelen forteller at verden etter vannflommen, gled tilbake til avgudsdyrkelsen. Fra Romerbrevet kap. 1, forstår vi at menneskeheten forlot troen på den ene og sanne Gud (monoteismen) og begynte å tilbe mange forskjellige guder. De glemte Gud og ble tomme i sitt sinn. Etter hvert ble det vanlig med homoseksualitet hvilket igjen førte til forferdelige tilstander.

- For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Derfor overga også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. Rom 1:21-24 NB

Nimrod var den fremste eksponent for dette generelle frafallet fra troen på Gud, Skaperen. Det var Nimrod som introduserte alle dalevende mennesker til avgudsdyrkelsen. Dette kommer ikke frem i Bibelen men Jashers Bok beretter om dette i klartekst.

DEN HELLIGE SLEKTEN I FARESONEN
Dette var alvorlig fordi også Sems slekt ble oppslukt av denne strøm av avgudsdyrkelse. Alvorlig fordi det var gjennom Sems slekt at Forløseren skulle komme. Hvis også disse ble frafalne fra Gud, ville løftet om Ætten for Edens hage, stå i alvorlig fare. Det som skjedde hadde betydning for hele frelsesplanen. Josva uttaler denne tiden i sin avsluttende tale til Israelfolket:

- Og Josva samlet alle Israels stammer i Sikem. Han kalte til seg Israels eldste og dets høvdinger og dommere og tilsynsmenn, og de trådte fram for Guds åsyn. Og Josva sa til hele folket: Så sier Herren, Israels Gud: Fedrene deres, blant dem Tarah, Abrahams og Nakors far, bodde i gammel tid på den andre siden av elven. De dyrket fremmede guder. Da tok jeg deres far Abraham fra den andre siden av elven og lot ham vandre om i hele Kana'ans land. Og jeg gjorde hans ætt tallrik og ga ham Isak. Jos 24:1-3 NB

Vi ser at Sems slekt frafall til avgudsdyrkelsen er kjent i Israel og blir fremhevet i Josvas tale. Han nevner bestemte personer i Sems slekt som ble avgudsdyrkere: Tarah, far til Abraham og andre av fedrene. Her kan vi med trygghet si at alle de av Sems hus som levde på den tiden, ble avgudsdyrkere, bortsett fra Abraham, Tarahs sønn.

Jashers bok har en lang historie om nettopp denne fasen i historien og bak alt dette ligger Nimrod. Han befalte at alle familier i hans rike, skulle ha 12 avguder i huset. De skulle tilbe en av disse gjennom hele året, en avgud for hver måned.

ABRAHAMS INNTREDEN I DEN DAVÆRENDE VERDEN
Som alle konger og stormenn i Mesopotamia både den gang og siden, hadde de sannsigere og spåmenn som var opptatt med å tolke drømmer og syner kongene hadde. Det hadde også Nimrod og de rådet kongen i mange saker der han var usikker.

Nå hendte det at Terah, Nakors sønn, giftet seg etter råd fra kong Nimrod.

- And Terah the son of Nahor, prince of Nimrod's host, was in those days very great in the sight of the king and his subjects, and the king and princes loved him, and they elevated him very high. 50 And Terah took a wife and her name was Amthelo the daughter of Cornebo; and the wife of Terah conceived and bare him a son in those days.

I Jashers Bok leser vi at Terah giftet seg med en kvinne ved navn Amthelo. Hun fødte ham en sønn. Barnet fikk navnet Abram. Dette var en stor og gledelig begivenhet som også Nimrod gledet seg over. Men i forbindelse med Abrams fødsel, viste det seg tegn på stjernehimmelen som Nimrods sannsigere tolket ufordelaktig for Nimrod og hans hus. De anbefalte alle at dette barnet måtte tas av dage snarest.

Da Terah ble forelagt beslutningen og bedt om å bringe barnet, ble han dypt fortvilet. Han gikk hjem og fortalte sin kone hva Nimrod hadde forlangt. Det viste seg at en av Terahs trellkvinner også hadde født et guttebarn. Terah tok dette barnet og brakte det til Nimrod som umiddelbart drepte barnet som han trodde var gutten Abram.

- And the Lord was with Terah in this matter, that Nimrod might not cause Abram's death, and the king took the child from Terah and with all his might dashed his head to the ground, for he thought it had been Abram; and this was concealed from him from that day, and it was forgotten by the king, as it was the will of Providence not to suffer Abram's death. And Terah took Abram his son secretly, together with his mother and nurse, and he concealed them in a cave, and he brought them their provisions monthly. And the Lord was with Abram in the cave and he grew up, and Abram was in the cave ten years, and the king and his princes, soothsayers and sages, thought that the king had killed Abram.

ABRAHAMS OPPVEKST HOS SEM
Jashers Bok forteller at Terah i all hemmelighet tok sin hustru og en tjenestepike sammen med sin sønn Abram til en hule hvor de var i 10 år. Hver måned kom han til dem med mat og det de trengte. Gud var med Terah og gav ham visdom hvordan han skulle ta vare på gutten til han ble større. Denne Abram, senere kalt Abraham, skulle bli stamfar til et stort folk, Israel. Gjennom Israel skulle løftesønnen og ætten fra Edens hage komme, frelseren vi kjenner som Jesus Kristus.

ABRAHAM BOSETTER SEG I NOAHS HUS
Vi vender oss igjen til Jashers Bok. Disse detaljene om Abraham er ikke gjengitt i Bibelen. Jashers Bok forteller at i det tiende året kom Abraham ut av hulen hvor han hadde oppholdt seg så lenge. Det var for farlig å vende tilbake til Ur i Kaldea hvor hans nære familie oppholdt seg. Han reiste til Noahs hus hvor også Sem bodde. Vi vet ikke hvor dette var men det er av underordnet betydning. Vi leser fra Jashers Bok:

- And when Abram came out from the cave, he went to Noah and his son Shem, and he remained with them to learn the instruction of the Lord and his ways, and no man knew where Abram was, and Abram served Noah and Shem his son for a long time.

Når det her står "lang tid" kommer det frem senere i boken at denne lange tiden var i alt 39 år. Når han etter dette reiste tilbake til sin Terah og Nakor med alle de andre familiemedlemmene, var han 49-50 år.

Disse 39 årene i Noahs hus var av uvurderlig betydning for Abraham og hans liv. Her lærte han Herrens veier og fikk fullstendig kjennskap til tiden og hendelsene før vannflommen, selve vannflommen og tiden etter at arken hadde strandet på Ararats fjell. All denne kunnskapen tok Abraham med seg videre inn i sitt spennende liv.

Sem ble 600 år og overlevde mange generasjoner. Han ble så gammel at han kunne sitte i Abrahams telt og fortelle sin historie om tiden før vannflommen, selve vannflommen og tiden etter vannflommen. Han kunne fortelle dette til Abraham, Isak og Jakob. Sem døde da Jakob var 50 år.

ABRAHAM VENDER TILBAKE TIL UR
Mange hendelser i Abrahams liv, er ikke å finne i Bibelen. Derimot har Jashers Bok med mange interessante detaljer omkring Abrahams liv og gjerning. Vi må derfor hente informasjon fra denne gamle boken som også ble lest i GT.

Etter å ha tilbrakt 39 år i Sems hus og lært alle Herrens veien, vendte Abraham tilbake til sin familie. Jashers Bok beskriver tilstanden der som ytterst negativ. Alle familiemedlemmene tilba fremmede guder, solen og månen og andre himmellegemer foruten 12 utskårne bilder gjennom hele året.

Samtidig var Nakor, Abrahams bestefar og hans sønn Terah, Abrahams far, helt i hendene på Nimrod. Vi leser at Terah var øverste general for Nimrod hærstyrker. Det var bare Abraham som fulgte Guds vei og trodde på den eneste og levende Gud, Jehova. Da Abraham så tilstanden i sin familie, ble han rasende og han refset Nakor og Terah for deres avgudsdyrkelse. Han ødela avgudene og skapte fullstendig kaos i sin familie.

TROENS TILSTAND PÅ JORDEN I DE DAGER
Fra Jashers bok leser vi:

- And there was not a man found in those days in the whole earth, who knew the Lord (for they served each man his own God) except Noah and his household, and all those who were under his counsel knew the Lord in those days. And Abram the son of Terah was waxing great in those days in the house of Noah, and no man knew it, and the Lord was with him. And the Lord gave Abram an understanding heart, and he knew all the works of that generation were vain, and that all their gods were vain and were of no avail.

Fra dette avsnittet I Jashers Bok, ser vi hvordan det sto til med troen på Gud i de dager. Det sies i klare ordelag at "det ble ikke funnet et menneske på hele jorden, som kjente Herren (for hver mann tjente sin egen gud) bortsett fra Noah og hans hus og de som var under hans veiledning i de dager …"

Vi kan i sannhet si at det sanne lyset holdt på å bli fullstendig borte. Men Gud sørget for at sannheten om ham overlevde under alle omstendigheter i Noahs familie. Abraham var fremtiden for gudstroen på jorden!

ABRAHAM SETTES PÅ PRØVE
Nimrod fikk vite at Tarahs sønn, Abraham plutselig dukket opp Tarahs hus. Nimrod hadde hele tiden trodd at han hadde drept Tarahs førstefødte sønn, men det var ikke riktig. Jashers bok forteller om Nimrod vrede over å ha blitt lurt. Dette er en lang historie som jeg ikke kan ta frem her. For å gjøre historien kort: Nimrods rådgivere rådet kongen til å endelig gjøre slutt på Abraham, Tarahs sønn.

Det ble gjort i stand en stor ildovn som brant med stor hete. I denne ble Abraham kastet inn. Men Gud gjorde et under, slik han gjorde med Sadrak, Mesak og Abed.Nego i Daniels-boken. Ilden gjorde ingen skade på den rettferdige Abraham og Nimrod måtte erkjenne at han ikke kunne skade Tarahs sønn.

- And the king's servants took Abram and his brother, and they stripped them of all their clothes excepting their lower garments which were upon them. And they bound their hands and feet with linen cords, and the servants of the king lifted them up and cast them both into the furnace. And the Lord loved Abram and he had compassion over him, and the Lord came down and delivered Abram from the fire and he was not burned. But all the cords with which they bound him were burned, while Abram remained and walked about in the fire. And Haran died when they had cast him into the fire, and he was burned to ashes, for his heart was not perfect with the Lord; and those men who cast him into the fire, the flame of the fire spread over them, and they were burned, and twelve men of them died. And Abram walked in the midst of the fire three days and three nights, and all the servants of the king saw him walking in the fire, and they came and told the king, saying, Behold we have seen Abram walking about in the midst of the fire, and even the lower garments which are upon him are not burned, but the cord with which he was bound is burned.

Dette avsnitt bekrefter miraklet. Abraham ble beskyttet i ilden i tre dager og netter. Han bror Haran ble drept i ildens flammer og omkom på denne måten. Rundt omkring dem sto familien og alle andre geistlige og mektige og bevitnet denne hendelsen.

HISTORIEN OM ABRAHAMS BROR HARAN
Når det gjelder Haran, Abrahams bror, finner et interessant bibelvers fra 1 Mos 11.27-28

- Dette er Tarahs slektshistorie: Tarah fikk sønnene Abram, Nakor og Haran. Haran fikk sønnen Lot. Haran døde hos sin far Tarah, i sitt fedreland, i Ur i Kaldea. 1Mos 11:27-28

Det er spesielt det som sies om Haran som er interessant og som knytter teksten i verset til hendelsene i Jashers bok. Men her må vi gå til engelske oversettelser for å få klarhet i dette:

- Haran died in the presence of his father Terah in the land of his birth, in Ur of the Chaldeans. 1Mo 11:28 NASB

- And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees. 1Mo 11:28 KJV

- Haran died in the presence of his father Terah in the land of his kindred, in Ur of the Chaldeans. 1Mo 11:28 ESV

Alle disse (og flere andre engelske oversettelser) sier at Haran døde foran eller i nærvær av sin Terah, far til både Abraham og Haran.

Dette stemmer med Jashers Bok som sier at Haran døde i ildovnen mens familien hans sto og så på. Bibelen oppgir alltid alderen på dem som dør og hvem deres etterkommere er. Men Harams alder er ikke oppgitt i Bibelen, bare at han etterlot seg Lot som senere skulle reise med Abraham til Kanaans land. Jashers bok derimot, oppgir Harans alder til 82 år.

Miraklet i ildovnen førte til en midlertidig anerkjennelse av den sanne og levende Gud. Folket bøyde seg til jorden for Abraham. Nimrod så dette og søkte etter dette en anledning til å drepe Abraham.

GUD KALLER ABRAHAM
Etter dette får Abraham kallet til å forlate Ur i Kaldea, hele sin familie, og dra til det land Herren vil vise ham:

- Og Stefanus svarte: Brødre og fedre, hør på meg! Herlighetens Gud viste seg for vår far Abraham mens han var i Mesopotamia, før han bosatte seg i Karan. Og han sa til ham: Dra ut fra ditt land og fra din slekt, og gå til det landet som jeg vil vise deg! Da dro han ut fra Kaldeer-landet og slo seg ned i Karan. Og etter at hans far var død, lot Gud ham flytte derfra til dette landet som dere nå bor i. Apg 7:2-4 NB

- Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så dro Abram av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot dro med ham. Abram var syttifem år da han dro ut fra Karan. 1Mos 12:1-4 NB

HVORDAN GIKK DET MED NIMROD?
Bibelen sier ingen ting om hvordan Nimrod døde eller hvordan han avsluttet sitt kongedømme. Ingen andre historiske bøker fra oldtiden heller. Men i Jashers Bok finner vi historien om Nimrod, hvordan han levde og hvordan han døde.

Siden vi ikke kan vende oss til andre kilder, vil vi igjen gå til Jashers Bok for et svar på dette mysteriet.

Nimrod hadde en drøm. Han forsto ikke hvordan drømmen skulle tydes og vendte seg derfor til sine vise menn og sannsigere. Her er drømmen slik vi finner den nedtegnet i Jashers Bok:

NIMRODS DRØM
Konger hadde det med å drømme og flere konger og store menn, hadde drømmer:

- And at the expiration of two years from Abram's going out of the fire, that is in the fifty-second year of his life, behold king Nimrod sat in Babel upon the throne, and the king fell asleep and dreamed that he was standing with his troops and hosts in a valley opposite the king's furnace. And he lifted up his eyes and saw a man in the likeness of Abram coming forth from the furnace, and that he came and stood before the king with his drawn sword, and then sprang to the king with his sword, when the king fled from the man, for he was afraid; and while he was running, the man threw an egg upon the king's head, and the egg became a great river. And the king dreamed that all his troops sank in that river and died, and the king took flight with three men who were before him and he escaped. And the king looked at these men and they were running, the river again turned to an egg before the king, and there came forth from the egg a young bird which came before the king and flew at his head and plucked out the king's eye.

And the king was grieved at the sight, and he awoke out of his sleep and his spirit was agitated; and he felt a great terror. And in the morning the king rose from his couch in fear, and he ordered all the wise men and magicians to come before him, when the king related his dream to them. And a wise servant of the king, whose name was Anuki, answered the king, saying, This is nothing else but the evil of Abram and his seed which will spring up against my Lord and king in the latter days. And behold the day will come when Abram and his seed and the children of his household will war with my king, and they will smite all the king's hosts and his troops. And as to what thou hast said concerning three men which thou didst see like unto thyself, and which did escape, this means that only thou wilt escape with three kings from the kings of the earth who will be with thee in battle. AND THAT WHICH THOU SAWEST OF THE RIVER WHICH TURNED TO AN EGG AS AT FIRST, AND THE YOUNG BIRD PLUCKING OUT THINE EYE, THIS MEANS NOTHING ELSE BUT THE SEED OF ABRAM WHICH WILL SLAY THE KING IN LATTER DAYS.

This is my king's dream, and this is its interpretation, and the dream is true, and the interpretation which thy servant has given thee is right. Now therefore my king, surely thou knowest that it is now fifty-two years since thy sages saw this at the birth of Abram, and if my king will suffer Abram to live in the earth it will be to the injury of my lord and king, for all the days that Abram liveth neither thou nor thy kingdom will be established, for this was known formerly at his birth; and why will not my king slay him, that his evil may be kept from thee in latter days? And Nimrod hearkened to the voice of Anuki, and he sent some of his servants in secret to go and seize Abram and bring him before the king to suffer death.

And Eliezer, Abram's servant whom the king had given him, was at that time in the presence of the king, and he heard what Anuki had advised the king, and what the king had said to cause Abram's death. And Eliezer said to Abram, Hasten, rise up and save thy soul, that thou mayest not die through the hands of the king, for thus did he see in a dream concerning thee, and thus did Anuki interpret it, and thus also did Anuki advise the king concerning thee. 61 And Abram hearkened to the voice of Eliezer, and Abram hastened and ran for safety to the house of Noah and his son Shem, and he concealed himself there and found a place of safety; and the king's servants came to Abram's house to seek him, but they could not find him, and they searched throughout the country and he was not to be found, and they went and searched in every direction and he was not to be met with.

Vi forstår fra dette avsnittet om Nimrods drøm og uttydningen på drømmen, at vismennene spådde at en av Abrahams etterkommere skulle drepe Nimrod. Det var derfor at drepe Abraham FØR han fikk barn og på den måten gjøre drømmens uttydning til intet.

Så begynte de å søke etter Abraham for å drepe ham. I Bibelen leser vi om Abrahams tjener. Hans navn er Elieser. Bibelen sier at han var fra Damaskus og han hørte samtalen hvor kongen og hans sannsigere ble enige om å arrestere og drepe Abraham.

- Da sa Abram: Å Herre Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus, er Elieser fra Damaskus. Og Abram sa: Meg har du ikke gitt barn, og se, en som er født i mitt hus, skal arve meg. 1Mos 15:2-3 NB

Den sannsynlige tolkningen på dette er at Nimrod hadde kriget i Syria og i Damaskus og tatt Elieser til fange. Han ble tjener for Nimrod i første rekke, helt til Nimrod gav Elieser til Abraham som hans tjener.

Da Abraham fikk vite fra Elieser om deres planer om hans død. Flyktet han igjen til Noahs og Sems hus og skjulte seg der. På denne måten sørget Gud for at Abraham, hans tjener, ble bevart i trygghet.

ESAU DREPER NIMROD
Abraham fikk to sønner, Isak og Ismael. Isak for også to sønner, Esau og Jakob. Vi kjenner deres historie fra Bibelen. Esau var en røff type. Han drev jakt og var vant med bue og sverd. Denne beretningen som nå følger, finner vi ikke Bibelen men i Jashers Bok:

- And Esau at that time, after the death of Abraham, frequently went in the field to hunt. And Nimrod king of Babel, the same was Amraphel, also frequently went with his mighty men to hunt in the field, and to walk about with his men in the cool of the day. And Nimrod was observing Esau all the days, for a jealousy was formed in the heart of Nimrod against Esau all the days. And on a certain day Esau went in the field to hunt, and he found Nimrod walking in the wilderness with his two men. And all his mighty men and his people were with him in the wilderness, but they removed at a distance from him, and they went from him in different directions to hunt, and Esau concealed himself for Nimrod, and he lurked for him in the wilderness. And Nimrod and his men that were with him did not know him, and Nimrod and his men frequently walked about in the field at the cool of the day, and to know where his men were hunting in the field. And Nimrod and two of his men that were with him came to the place where they were, when Esau started suddenly from his lurking place, and drew his sword, and hastened and RAN TO NIMROD AND CUT OFF HIS HEAD. And Esau fought a desperate fight with the two men that were with Nimrod, and when they called out to him, Esau turned to them and smote them to death with his sword. And all the mighty men of Nimrod, who had left him to go to the wilderness, heard the cry at a distance, and they knew the voices of those two men, and they ran to know the cause of it, when they found their king and the two men that were with him lying dead in the wilderness. And when Esau saw the mighty men of Nimrod coming at a distance, he fled, and thereby escaped.

Det var på denne måten at Nimrod endte sitt liv. Det var Esau barnebarn til Abraham som til slutt gjorde ende på en av verdens verste despoter, Nimrod.. Her er et ettermæle som vi også finner i Jashers Bok:

- And when Nimrod the son of Cush died, his men lifted him up and brought him in consternation, and buried him in his city, and all the days that Nimrod lived were two hundred and fifteen years and he died. And the days that Nimrod reigned upon the people of the land were one hundred and eighty-five years; and Nimrod died by the sword of Esau in shame and contempt, and the seed of Abraham caused his death as he had seen in his dream.

Etter dette oppløses Nimrod store rike. Abraham drar til Kanans land og hans liv kan vi følge i Bibelen men også i Jashers Bok.

Kilder:
Bibelen Norsk Bibel
Jashers Bok – Den rettskafnes Bok

 
     
     
  toppen  
     
     
 
 

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net