Hvis du ikke kjenner Jesus Kristus -

som din personlige frelser, bruk noen minutter og les denne siden. Den inneholder en enkel, men likevel en livsforvandlende sannhet. Jesus vil være er fyrtårn som lyser og viser veien i mørket. Denne sannheten kan for alltid forandre ditt liv. Hvis du allerede har mottatt Kristus i ditt hjerte, vær sikker på at du kan forklare frelsens vei til andre som ikke kjenner Ham. Du kan bli i stand til å lede andre de følgende steg: VI ER SKILT FRA GUD
 
     
 
1 Gud skapte mennesket i sitt eget bilde og gav ham overflødig liv. Gud gav mennesket en fri vilje så han kunne selv velge sin vei.
2 Mennesket valgte å nekte å følge Gud og satset på sin egen viljes vei. Dette resulterer i atskillelse fra Gud
3 Bibelen sier i Romerbrevet 3:23, "Alle har syndet og fattes Guds ære
4 Mennesket prøver å vinne over sin atskillelse fra Gud på forskjellige måter. Det er bare ett svar på alle menneskers problem …. se her:
 
     
GUDS PLAN: FRELSEN 
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Johannes 3:16
Jesus sa:...Jeg har kommet for at de skal ha liv og ha overflod (Et helt og meningsfylt liv). Johannes ev. 10:10

- Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Joh 3:36

- Jesus sa til ham, "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." John 14:6

Da Jesus døde på korset, døde han FOR våre synder og bygget bro over atskillelsen mellom Gud og mennesket.

KRISTUS LEVER I DAG!
 
- For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter Skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. 1 Kor 15:3-5  
     
 
1 Aksepter ditt problem: Du er atskilt fra Gud på grunn av synd. Godta at du har syndet og trenger frelse.
2 Tro at Jesus døde for dine synder på Golgata kors.
3 Be Jesus Kristus komme inn i ditt hjerte så han kan gi deg frelse og begynne å lede ditt liv.
4 Ta nå imot Ham som din personlige frelser og Herren i ditt liv.
 
     
   
  Veien til nytt liv går gjennom Guds ord og evangeliet  
     
DU KAN BE SLIK FOR Å MOTTA KRISTUS:
”Kjære Herre og Frelser, jeg vet at jeg har syndet imot deg og at jeg ikke lever etter din vilje. Jeg ber deg om tilgivelse for dette. Jeg tror at du døde for meg og da du gjorde det betalte du straffen for min synd. Jeg er villig til å vende om fra synden og ber deg nå komme inn i mitt hjerte og liv som min personlige Frelser. Hjelp meg nå til å følge og adlyde deg og finne din fullkomne vilje for mitt liv.”

HVIS DU BA DENNE BØNNEN ER DU FRELST
Når du kalte på Herren, hørte han deg. Dine synder har blitt tilgitt (Kol 1:14), du har blitt et Guds barn (Joh. 1:12) og du har nå evig liv (Joh. 3:16). Bry deg ikke så mye om dine følelser, for de kan endre seg under det daglige presset. Sett din lit til din himmelske Far og ..kast all deres sorg på ham for han har omsorg for dere. (1 Pet 5:7) Vandre i daglig kontakt med Herren gjennom bønnen og les hans ord som du finner i Bibelen. Søk fellesskap med andre troende så dere kan styrke hverandre.

GUD HOLDER SITT ORD
"Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Sønnen har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv… (1 Joh. 5:12-13)
 
     
     
  toppen  
   

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net