Velkommen til nettstedet!

Jeg heter Torolf Karlsen og er født i Bergen 25. juni 1942 under andre verdenskrig. Det vil si at jeg nå er 78 år. Bak meg har jeg vanlig folkeskole og framhaldsskole samt tre måneders bibelskole i Smyrna, Gøteborg i Sverige.

Det kan sies om meg at jeg er lekmann på de fleste områder i livet. Da jeg var 18 år hendte det noe stor i livet mitt: Jeg ble en kristen og begynte for første gang å tro virkelig på Bibelens Jesus. Mitt liv forandret seg. Som Bibelen sier: Om noen er i Kristus da er han en ny skapning, det gamle er borte, se, alt har blitt nytt. (2.Kor. 5:17) Jeg ble døpt i vann i De Frie Evangeliske Forsamlinger i Bergen og fylt med den Hellige Ånd ikke lenge etter. Mitt første åndelige hjem ble menigheten Filadelfia på Øvregaten 10 i Bergen. I denne menigheten fikk jeg tak de første grunner i Guds ord og som har holdt gjennom hele livet til nå.

I 1962 ble jeg døpt i Den Hellige Ånd med tunger som tegn. Med Åndsdåpen fulgte et kall til tjeneste og jeg kjente Gud kalte meg til å tjene ham. Mitt første virkefelt var på Sunnmøre som evangelist i forskjellige menigheter. Dette var i årene 1964-65. I 1966 ble jeg kalt til å være evangelist i Pinsemenigheten Salen i Kvinesdal. Her kom kallet til tjeneste som misjonær. Derfra reiste hele familien til Tanzania som misjonerer med underholdt menigheten i Kvinesdal.

Tanzania

Kenya

Uganda

India

Israel

Norge


Misjonær i Øst Afrika
I 1965 ble jeg gift med Inger og sammen reiste vi til Tanzania som misjonærer. Der ble vi i tre år. Vår neste periode ble i Kenya hvor vi vendte tilbake flere perioder. Fra 1982-84 var jeg rektor for Karen Bible School på Karen utenfor Nairobi. De årene var en rik tid for meg og min kone Inger og jeg opplevde en periode med stor  velsignelse. Som misjonær i Øst Afrika har jeg vært tilknyttet PYM (De norske Pinsemenigheters Ytremisjon) I de senere årene i Øst Afrika har vi vært utsendt av Pinsekirken Tabernaklet i Bergen.

Fra 1991 hadde jeg en perioder i Uganda som rektor for Mbuya Bible School. I dag heter skolen Kampala School of Theology. Etter en periode i Norge ble vi kalt enda en gang til Uganda hvor jeg fortsatte med bibelskolearbeidet og samtidig utvidet skolens program. Til sammen har jeg ledet to bibelskoler i Øst Afrika i sju år. For meg personlig har det vært en tid med intense studier i Guds ord med undervisning i både swahili- og engelsk språk. 


Kampala Scool of Theology, Kampala, Uganda  (miniatyrbilde)


Tiden som forstander

Mellom periodene har jeg også betjent fem pinsemenigheter i Norge som forstander. Det er Betania, Lillestrøm, Saron, Sotra, Betania, Ytre Arna (nå nedlagt) og Pinsekirken Tabernaklet, Bergen, Sion, Voss, Pinsemenigheten Tabernaklet, Haugesund og Betania, Mosterhamn. Disse periodene har vært til nytte for meg og jeg lærte mye i den tiden jeg var forstander. Fra 15. januar 2009 har jeg vært tilsatt som forstander i 40 % stilling for Pinsemenigheten Saron på Sotra utenfor Bergen. Dette engasjement som forstander er nå avsluttet men jeg fortsetter en forkynnertjeneste i menigheten på Sion, Sotra.

Familien min
Litt om familien. Vi har tre barn og sju barnebarn og nå seks oldebarn som alle bor i vår nærmeste omkrets. Det å ha en god familie er av største betydning. Våre barn har lært om Jesus og har kommet til tro på ham. De vil også lære sine barn om Herren og på den måten vil troens kraft gjennomstrømme familien vår. Ettersom vi bor i samme byen er det lett å besøke hverandre og på den måten holder vi den beste kontakten med hverandre. Jeg kan nå se tilbake på 51 års ekteskap med Inger. Den 31. desember 2015 feiret vi gullbyllup. Jeg er svært takknemlig over mitt liv med Inger. Hun har vært min glede og min trøst i alle disse årene.

Virke som fritidspredikant
For tiden er jeg opptatt med å besøke forskjellige menigheter med undervisning og forkynnelse. Jeg føler at mitt liv har vært rikt og gitt meg mange venner og gode opplevelser. For alt dette gir jeg æren til Jesus Kristus, min Herre og Mester. Mitt ståsted er Pinsebevegelsen i Norge. I de senere årene har mitt tema og mine bibelstudier konsentrert meg om Bibelens profetiske budskap om Jesu gjenkomst, endetiden og Israel.

Mitt virke i kristen nærradio i Bergen
Jeg er også glad for å ha hatt 12 års virke som programskaper i nærradio. Mine ni første år i Radio Tabernaklet var som daglig leder for radioen. Radio Tabernaklet var den første nærradioen i Bergen som fikk konsesjon til å drive som radio. Året 2009-2010 har jeg vært fått være radioforkynner i Radio Bølgen, en ny nærradiostasjon som begynte i 2009.

Gud gav i mitt hjerte å begynne en sending over radioen som ble kallt "Sannheten og Livet", et bibelstudieprogram i samtaleform mellom to mennesker. Dette programmet har gått i 12 år.  I programposten "Sannheten og Livet" har vi gått gjennom utallige tema fra Guds ord og det er fremdeles nok stoff å ta av. Dette virke er nå slutt og jeg har takket av etter 12 år i radiotjeneste.

Desverre ble radioen nedlagt og lokalene omgjort til musikkstudio for Tabernaklet ungdommer. Et stort tap for menigheten og en ulykke for evangeliet ettersom radioen var menighetens største evangelist i mange år.

Reiser til India
Pinsekirken Tabernaklet har hatt et misjonsarbeid i India i mer enn 70 år. Da misjonær Randi Haugstvedt avsluttet sin tjeneste i 2000, spurte menigheten meg om jeg ville ta et ansvar for India-arbeidet. Jeg sa "Ja" til dette og har nå besøkt India 12 ganger for å holde seminarer og tale på konferanser som finner sted en gang hvert år. Det har vært min glede og få å besøke også Nepal. Det kommer hvert år flomkatastrofer i det nordlige India.

Fattige barn fra en landsby i India. Foto: Torolf Karlsen

Fadderosjektet i India
I forbindelse med min fjerde reise til India i oktober/november 2006 ble en spesiell sak langt på mitt hjerte. Den Hellige Ånd kalte meg til å gjøre noe for barna til dalitene eller de kasteløse fattige i det nordlige India, i delstaten Bihar. Det finns over 400 millioner kasteløse mennesker i India som lever i dypeste nød og behandles av andre indere som uverdige mennesker. Millioner av disse kasteløse er totalt uten skolegang og mangler alt. Men vi har nå et stort hjelpearbeid blant disse og tar spesielt sikte på å helpe deres barn til et verdig liv med mening. Jeg har opprettet et stort nettsted for dette fadderprosjektet.
Se: www.dalitbarna.org

Det har nå gått 18 år siden jeg gikk inn med ansvar for Inda-misjonen. Min siste tur til India var i november 2017. I denne gruppen var vi sju personer, alle med sterk tilknytning til fadderprosjektet blant dalitbarna. Det ble en fantastisk tur og ga oss sterke opplevelser og mange gode minner. Vi opplevde en velsignet tur med mange postive inntrykk for både misjonsarbeidet og fadderprosjektet vi har der. Spesielt var det viktig å være i byen Siliguri hvor vi har fantastiske samarbeidspartnere som nå er i gang med et viktig arbeid i kampen mot menneskehandel i hele distriktet. Du kan lese mer om dette på vår nettside www.stoptrafficing.org

Reiseleder til Israel
Jeg har besøkt Israel seks ganger - 2004 - 2006 - 2008 - 2009 - 2011 og 2015. Det forteller litt om min interesser for det hellige land. Som reiseleder og medreiseleder har jeg hatt mer enn 100 personer med på disse reisene til det hellige land. Det har vært en stor opplevelse å være i Israel og se det hellige landet.  Israel er dypt i mitt hjerte og jeg ber for landet, det regjering og for det jødiske folket. De er presset på alle måter og opplever hvordan antisemittismen fremdeles er en enorm trussel mot alle jøder. Men min tror er at Israel skal forbli i sitt land og vil i snart ta imot Jesus som sin Messias. Du burde se det hellige landet. Jeg anbefaler en reise til Israel, noe du aldri vil angre på.

Redaktør for nettstedet NPAI-PYM
De norske Pinsevenner har hatt et arbeid i og for Israel siden 1947. Dette arbeidet går under betegnelsen NPAI (de norske pinsevenners arbeid i Israel). I forbindelse med dette arbeidet utgis det er blad ved navn Sjibbolet som utkommer fire ganger i året og inneholder bibelstoff, nyheter fra Israel, analyser av situasjonen i Midt-Østen og rapporter fra våre representanter i landet. Jeg har i flere år og helt siden 2008, vært medredaktør for bladet. Jeg har også hatt en tjeneste med å skrive omlag 300 artikler til bladet Sjibbolet og til nettstedet www.npai-pym.no Dette har medført utvidet dypdykk i tematikken om Israel og jødefolket, både fra Bibelen og fra moderne kildemateriale.

Redaktør for NPAIs magasin Sjibbolet
Etter Tore Lies bortgang, har jeg en tid vært redaktør for Sjibbolet, en oppgave jeg tok med alvor. Jeg har nå avsluttet denne tjenesten og Jon Erling Henriksen, reisesekretær i NPAI, har tatt over ansvaret som redaktør fra høsten 2015. Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) har også en nettutgave av bladet med mange artikler og annen informasjon. Jeg har i flere år administrert og oppdatert dette  nettstedet. Denne hjemmesiden publiserer artikler som trofaste medarbeidere skriver i tillegg til annen viktig informasjon vedrørende Norske Pinsevenners Arbeid i Israel (NPAI). Gå inn på www.npai-pym.no

Forfatter av bøker
Jeg opplevde en Åndens tilskyndelse i mai 2019 til å skrive en bok om endetidens begivenheter sammen med fem andre karismatiske forkynnere. Boken som vi nå har solgt neste 1000 bøker heter "Guds  plan med Israel, menigheten og verden". Boken har blitt godt mottatt og mange har takket for boken. I tillegg til denne boken, har Guds Ånd minnet meg om å skrive en grundig kommentar til Bibelens siste bok, Johannes Åpenbaring. Denne er ferdig og vil komme på markedet i løpet av august/september 2020. Jeg skriver nå en tredje bok som heter Historien og sannheten om Jesus Kristus. Denne boken dekker hele bibelens budskap om Jesus, Guds Sønn og verdens frelser fra evighet til evighet. Den  vil komme ut i begynnelsen av 2021. Alle bøkene er utgitt på Konservative Forkynneres forening, en forening registrert i Brønnøysundregistrene i Norge. Jeg henviser til to nettsteder hvor du kan finne ytterligere informasjon og et bestillinggskjema for bøkene. Se: www.endetidsboken.org og www.åpenbringsboken.no 

Bergen, fødeby og bosted
La meg si litt godt om fødebyen min, Bergen. Det er i denne byen jeg vokste opp og trådte min barnesko. I Bergen ble jeg også frelst og opplevde mine første år som kristen. På alle mine reiser og hvor jeg har bodd i utlandet, har jeg alltid ønsket meg tilbake til Bergen. Dette ble en virkelighet i 1984 og siden har vi hatt vår bopel i byen. Her er noen få bilder av byen som du kan se ved å klikke her.

See English version
Her kan du høre en av mine taler

Se bilder av Bergen by
 
 
 
     
  toppen  
     
     

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net