Kan man stole på Bibelen?  
   
På denne siden finner du bibelstudier om endetiden, Israel og Jesu gjenkomt. Etter mer en 50 år med gransking av Guds ord, deler jeg gjerne mitt studiemateriell med hvem som helst som vil sette seg inn i dette svært detaljerte materiale.
Alle filer er i PDF-format. Alle bibelsitatene er fra Norsk Bibel.
 
     
  Flere bibelstudier om Guds planer for endetiden  
     

Historien om Israel - del 1
Historien om Israel - del 2

Historien om Nimrod GT

Jesu Kristi menighet i endetidens drama

De forskjellige syn på endetiden

Endetiden og Jesu annet komme

Frafallet fra troen i endens tid

Menneskesønnens komme i herlighet

Solkvinnen og dragen i Åpenaringen 12

Tegn i tiden før Jesu komme

Tidsaldrene fra begynnelse til ende

Tiden forut for Jesu komme

Israel og endetiden

Daniels 70 årsuker utlagt

Tusenårsriket - profetienes høydepunkt

Menighetens bortrykkelse fra jorden

 
   
   
Du kan også høre mine taler om endetiden som jeg har holdt i pinsemenigheten Klippen, Loddefjord. Klikk HER  
   
Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den består av litt sannhet og litt løgn, fantasier og myter, og kanskje noe fra den åndelige verden også.

Mange tviler på Bibelen
For ganske mange mennesker er Bibelen en blanding av Guds ord og menneskeord. De tror at Bibelen kan ha elementer av guddommelig åpenbaring men at det menneskelige aspektet en finner i Bibelen, på visse steder tar over kontrollen på en slik måte at en ikke kan si at HELE Bibelen er Guds inspirerte ord.

Vi tror at Bibelen er Guds ord
Men det er også sant at for millioner av mennesker er Bibelen en bok som, ikke bare inneholder Guds ord men som også ER Guds ord. De tror at Bibelen er bøkenes bok og hvor alle disse er innblåst av Gud, at en kan stole 100 prosent på Bibelen fordi den er Guds ufeilbarlige åpenbaring til oss mennesker.

Få hjelp til tro
På denne siden vil du kunne lese mange sannheter om Bibelen som vil hjelpe deg ut av din tvil og inn i visshet om at Bibelen er Guds ord. Vi representerer det tredje synet på Bibelen, vi tror at boken er Guds ord og hans åpenbaring til hele menneskeheten. La oss først få sitere noen vers fra den gamle boken:
 
     
- Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid. Jes 40:8
- Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå  Matt 24:35

Begynn med første del:

PowerPoint-presentasjon over Daniels 70 årsuker
Kan man stole på Bibelen - del 1
Kan man stole på Bibelen - del 2
Kan man stole på Bibelen - del 3
 
   
Ordet er et skattkammer for den som finner det:  
   
Last ned Adobe Reader for å lese pdf-filer  
Les daglig bibelvers Bibelen 2011  
     
     
  toppen  
     
     

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net