Velkommen til andakten  
     
  Forkynn hele Guds råd til frelse


- Jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser som kom over meg ved jødenes onde planer. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene. Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Apg 20:19-21 NB

- Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod. For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Apg 20:26-27 NB

Apostelen Paulus møter eldstebrødrene fra Ephesus på et sted ved navn Milet. Det er siste gangen han ser dem og det han sier til dem er derfor ekstra viktig å få med seg. Han ser farene komme og med profetisk klarhet forutsier han at blant flokken av lederne skal det komme mennesker utenfra inn i menigheten som er å ligne med "glupende ulver" som ikke skåner hjorden. Til og med blant i eldsterådet skal det fremstå ledere som med falske ord søker å skape sin egen maktbasis og vil lokke disiplene etter seg.

En slik situasjon oppsto i en etter-apostolisk menighet i Ephesus men menighetene av i dag står også innfor de samme forførende kreftene som førte Ephesus-menigheten på avveier fra Herren. Den samme djevelske ånd som brukte mennesker i menigheten og fra lederskapet til frafall fra troens fundament, er også blant oss i dag.

FILADELFIA ELLER LAODIKEA
Jesus sendte sju brev til de sju menighetene i Lilleasia. Disse brevene er å finne i Åpenbaringen kap. 2-3. Hver av disse menighetene representerer et profetisk bilde av Jesu Kristi menighet på jorden fra pinsedagen og frem til hans gjenkomst.

De to siste som er nevn er menigheten i Filadelfia og Laodikea-menigheten. Legg merke til hvor forskjellig de er! Jesus har ingen refsende ord til Filadelfia-menigheten. Det er en menighet som har liten styrke men som likevel har tatt vare på Guds ord og vårt tålmodig gjennom forfølgelser.

Laodikea-menigheten står uten et eneste rosende ord. Tvert imot refser Jesus menigheten for deres lunkenhet. De står i fare for å bli spydd ut av Jesu munn som noe vondt. Selv om menigheten mener de er rike er de fattig, blind og naken. Han råder dem å kjøpe av ham gull, klær til å kle seg med og øyensalve til å salve sin øyne med så de kan få synet tilbake.

Det er tragisk, men Jesus står utenfor og banker på og vil komme inn til denne menigheten. Han lover at hvi noen hører røstens hans, vil han gå inn til den som åpner døren for ham.

FRELSE ELLER FORTAPELSE
Det er åpenbart at Filadelfia-menigheten (= broderkjærlighet) blir bortrykket fra den store trengsel som kommer over hele jorden mens Laodikea-menigheten glir igjen på jorden i trengselstiden og blir til sist en del av religionssynkretismen som åpenbarer seg i den store skjøgen (horen) vi finner i Åp. 17.

- Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød – og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så råder jeg deg at du kjøper av meg: Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være kledd i dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Åp 3:17-18 NB

HVORDAN FRELSE SEG SELV

Paulus taler om det å frelse seg selv i sitt brev til sin venn Timoteus.

- Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det! For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. 1Tim 4:16 NB

Dette er et svært godt råd til alle som med alvor praktiserer troen. Først, gi akt på deg selv. All fornyelse i kristenlivet, begynner med en selv. Vi kan ikke være likegyldige med hvordan vi oppfører oss. Vi kan ikke være med på de ting som verden holder på med. Rus og svir og alle salgs verdslige tanker og trender, må ikke få innpass i Guds menighet. Det er på tide å våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.

Likeså må hver og en, og spesielt de som skal lede flokken, ta vare på læren. Mange tenker som så at det ikke er så viktig med læren, bare man har kjærligheten. Men dette er feil. De første kristne i menigheten i Jerusalem, holds trolig fast på læren. Det forteller oss at læren var det viktigste og at det var noe og noen som ville ta læren fra dem.

- De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Apg 2:42 NB

Derfor må vi stå opp for den apostoliske læren som inneholder selve troen vår og kjempe for denne troen som en gang for alle er overgitt til de hellige (menigheten).

- Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket seg inn – noen som denne dommen allerede for lenge siden er oppskrevet for: De er ugudelige, de omgjør vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Jud 3-4 NB

HVA ER DIN OPPGAVE?
Det forventes ikke at alle har det samme ansvar. De som på en spesiell måte har et ansvar for menighetens ve og vel, er menighetens hyrde og eldsteråd. Det er lett å bli opptatt med uvesentlige ting eller endog perifere ting og komme på siden av det som er hovedfokus: Forkynn Ordet, i tide og utide.

Forkynnelsen er som roret på skipet. Ved rett forkynnelse kan man styre menigheten etter det himmelske kompasset, Bibelens og NTs lære. Hvis ikke forkynnelsen har i seg alle elementer som tilhører den bibelske lære, vil menigheten forbli uvitende om mange av Guds velsignelser, kraftesløs og uten opplevelser av Gud i sin midte. Hele Guds råd må forkynnes.

Vi vil være som dem i Filadelfia-menigheten som har både kjærligheten og Ordet og som tar vare på det til Herren kommer. Sørg for at du står rustet til endetidens mange forførelser og kjenn Guds ord i hjerte og sinn.
 
     
     
  toppen  
     
     

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net