Ukens andakt: Vent på Herren og fatt mot  
     
     
 
Mennesker venter på noe mesteparten av deres liv. Det gjelder alle mennesker, store og små lever lange tider av deres liv med å vente på noe eller noen. Mange venter med glede på dette mens andre gruer seg. Det finnes mange gode grunner på å vente på det gode og det velbehagelige. Det kan være å vente på å bli viet til en ektefelle og få oppleve det å kunne få være ett. Andre venter på verre ting. Det kan hende at sykdom tærer og noen venter på livets slutt. Dette er en tung ventetid. Ventetiden vil engang ta slutt og det som en venter på vil bli en erfaring i sin tid, enten godt eller ondt.

Guds menighet har ventet på Jesus siden Jesus gav sitt løfte om å komme tilbake. Mange år er gått siden han sa dette til sine: "La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er." Joh 14:1-3 NB

Siden den dagen har Jesu disipler ventet med lengsel etter hans komme. Denne forventningen har gitt trøst i prøvens stund til millioner av troende over hele jorden. Det har gitt glede i verden uten mye å glede seg over. Jesu ord om hans snare gjenkomst har fylt Guds menighet med brennende iver etter å vinne andre mennesker for Kristus. For hans gjenkomst is det eneste som kan redde millioner av mennesker fra undergangen som kommer over denne verden.

We are now facing the future

Mange har forlatt denne verden uten å få oppleve gjenkomsten. Likevel, vi er ikke i tvil om at Jesus skal komme. For Bibelen gir oss klare indikasjoner på at hans komme er nær. Det største tegnet er Israel. Det at jødene har kommet tilbake til sitt fedrenes land, er det store tegnet som viser oss at den store hendelsen nærmer seg. For Guds løfte er at Israel skal frelses når de kommer tilbake til sitt eget land.

Verdenssituasjonen med krig og rykter om krig, hungersnød, ødeleggende forurensning med klimakrise og tiltagende ondskap og ugudelige styresett viser alt for klart at Jesus kommer igjen. Bibelens mange profetiske forutsigelser om endetiden går stadig i oppfyllelse, mange flere enn du er klar over. Vi er derfor optimisters og lever hver dag i forventningen om at vi snart skal se ham og blir forvandlet ved hans komme, ja, bli forvandlet og bortrykket fra jorden til himmelen.

Det store spørsmål er om du er rede til å møte Jesus? Hvordan det skal skje er enkelt. Du må komme personlig og ta imot ham som din frelser og Herre og begynne å følge ham. Da vil du også oppleve denne store begivenhet. Du blir med når Jesus kommer!
 
     
  Torolf Karlsen  
     
     
  Gå videre  
     
     
 
 
 

En bok om endetidens drama kommer snart på markedet.
Les mer om denne boken

 
     
     
 
 
     

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net