andakten: tro på gud i en ny tid  
     
     
 

Vi legger nå bak oss enda ett år. Året 2019 har kommet og gått og vi har alle opplevet tusener av inntrykk på både godt og vondt. Mange har opplevd dyp glede og velsignelse og fått en opptur i det gamle året. Andre igjen har kjent på smerte og sorg ved vonde opplevelser som tilsynelatende har gitt tilbakeslag. Men alt dette er historie og vi må gå videre. Tiden bærer oss fremover som en havets bølge som ikke kan stoppes.

Ettersom vi nå står med rygget til det gamle året, men vi se fremover. Her vil noen si at de ikke har noen fremtid, eller at de vet for lite om dager som kommer og at deres håp ikke lenger er basert på noe de kan holde fast ved. Men la meg minne om at det er én ting som er sikkert, nemlig at Gud er den samme og han er uforanderlig. Gud er det sikre holdepunkt for millioner av mennesker.

Det betyr at uansett hva som skjer i året som ligger foran oss, er hans kjærlighet vedvarende og stabil. Han rettferdighet er usvikelig og han planer for Israel, menigheten og verden er fortsatt det samme. Alt vill skje som Gud har tenkt og planlagt. Troen velger å holde fast ved Gud og hans ord. For det forblir et faktum at også lille meg er en del av hans planer.
Vi ser inn i fremtiden med håp til Gud

Det er slik at vi mennesker ikke kan forutse hva som skjer. Vi er begrenset til gjettverk eller må forholde oss til prognoser bygd mer eller mindre på menneskelig kalkulasjoner. Men Kristus, vår frelser og vår Gud vet og ser alle ting. Denne sannheten skal gi meg trøst og håp i en stadig mere utfordrende verden hvor jeg befinner meg. Jeg velger å stole på Herren av hele mitt hjerte. Det må du også gjøre og ikke grave deg ned i fortidens feiltrinn for du kan møte morgendagen med ny optimisme at du er en del av Guds fantastiske planer nettopp for deg. Velkommen til fremtiden!
 
     
  Torolf Karlsen  
     
     
  Gå videre  
     
     
 
 
 

Boken om endetiden og "Guds plan for Israel, menigheten og verden"
er nå på markedet. Kjøp og les boken

 
     
     
 
 
     

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net