andakten: gå med gud gjennom alle kriser  
     
     
 


Hele verden rystes nå av en farlig epedemi som vi kaller for Corona-krisen. Fra en provins i Kina har viruset spredt sweg til alle land i verden. Til og med til velstandslandet Norge. Hver dag hører, leser vi og ser på TV politikere og fagfolk fra de forskjellige departementene stå frem med oppdateringer og nytt om de forhold som nå råder i kongeriket Norge og i verden for øvrig.

Vi er vel alle klar over at verden ikke blir den samme etter at coronaens tid er over. I denne tiden som som er nå opplever land etter land at de settes tilbake med mange år på det økonomiske plan. Kanskje til og med USA vil måtte redusere sine ambisjoner om å være en verdensmakt etter corona-krisen. I Norge må vi langsomt bygge opp igjen det som har blitt ødelagt under pandemiens herjinger. Det vil ta lang tid før alt er noenlunde slik det var før.

Men én ting forblir som det alltid har vært. Gud vil fortsatt være på sin trone i himmelen. Hans frelsegjerning i Jesus Kristus vil også forbli den samme. Vårt fremtidshåp og vår tro på at Jesus skal komme igjen og at Guds rike skal åpenbares, vil forbli som før. Det forblir en historisk sannhet at Jesus døde på Golgata og ble lagt i graven. Men han oppsto fra de døde på den tredje dagen og lever for alltid.

Det er slik at vi mennesker ikke kan forutse hva som skjer. Vi er begrenset til gjettverk eller må forholde oss til prognoser bygd mer eller mindre på menneskelig kalkulasjoner. Men Kristus, vår frelser og vår Gud vet og ser alle ting. Denne sannheten skal gi meg trøst og håp i en stadig mere utfordrende verden hvor jeg befinner meg. Jeg velger å stole på Herren av hele mitt hjerte.

Det må du også gjøre og ikke grave deg ned i fortidens feiltrinn for du kan møte morgendagen med ny optimisme at du er en del av Guds fantastiske planer nettopp for deg. Velkommen til den fremtiden!
 
     
  Torolf Karlsen  
     
     
  Gå videre  
     
     
 
 
 

Boken om endetiden og "Guds plan for Israel, menigheten og verden"
er nå på markedet. Kjøp og les boken

 
     
     

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net

 

Besøkstatestikk