Hensikten med dette nettstedet ..
er å gi deg et innblikk i min verden slik den har vært siden jeg ble en bevisst person.
Her vil du møte Kristus som frelser og Herre og min tjeneste for Guds rike gjennom
mer enn 50 år. Håper du vil finne nettstedet interessant og bli velsignet.

 

Gå videre