Ukens andakt: trygghet i en urolig verden  
     
     
  Velkommen til en ny andakt her på Sannheten og Livet.
I dag vil jeg få si noe om en avgjørende faktor i menneskelivet. Trygghet. Som mennesker er vi avhengige av trygghet. Vi kjenner alle på et sterkt behov for å trygge livet på alle områder. Dette behov er der fordi vi ofte føler oss truet. Trangen etter trygghet har sammenheng med menneskets selvoppholdelsesdrift og er nedarvet i oss fra tusen generasjoner.

Vi er også villige til å bruke mye både tid, penger og krefter på å sikre tryggheten. I vårt land er det langt på vei mulig å sikre seg trygghet i livet. I alle fall tror vi det. Nasjoner legger ned milliarder for å sikre den nasjonale tryggheten. Vi ønsker å trygge barna, vi ønsker å trygge oss selv i manndommen og gi de gamle tryggheter i alderdommen. Alt dette er vel og bra og vi er villige til å gå langt for å bli kvitt enhver følelse av utrygghet. Men kan vi virkelig helt ut trygge oss selv? Vi er ikke så naive at vi tror det.

Vi vet at helt uforutsette ting kan skje og med ett kan systemene våre bryte sammen. Det har aldri vært lett for mennesket å stille den absolutte garanti for livet. Bak all redsel for det ukjente og det uventede ligger tanken på døden. Tenk om vi kunne trygge oss mot den! Jesus Kristus sa det slik: “Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livs lengde?” Matt 6:27 NB
Dette betyr ikke at man skal være likegyldig med livet og la det seile sin egen vei. Dette har ikke noe med fatalisme å gjøre.

Her det ikke snakk om at vi alle har vår “karma” som New Age`erne vil si det. Jesus bekrefter bare et faktum, nemlig at døden kan ingen gjøre noe med, en kan ikke trygge seg mot dødsdagen. Jeg tror at den aller beste forsikringen vi kan få er den Gud, vår Skaper og Herre kan gi oss. De som har sitt forhold med Gud i orden kan glede seg over de mange ord i Bibelen som ber oss være fri for frykten. Ta for eksempel dette fra Jesaia: “Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.” Jes 41:10 NB Eller disse ordene fra Jesus, Guds Sønn: “Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete! Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke én av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verd enn mange spurver." Matt 10:28-31 NB

Så er det bare Gud som kan trygge livet vårt fult ut. Han kan også gi oss trygghet som går ut over døden. Han garanterer et evig liv til hver og en som vil tro på Kristus. Dette er evangeliet i et nøtteskall. Ved troen på Jesus får man dette livet og med ham garantien for at døden ikke skal være det endelige. Den trygghet evangeliet kan gi er bare fantastisk. Hør hva Bibelen sier om dette: ”Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet." "Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn." 1Joh 5:11-13 NB

Vil du kanskje oppleve denne tryggheten? Da må du la deg evighetsforsikre ved å tegne deg gratis i det himmelske forsikringsselskapet som aldri går konkurs.
Ha en god dag!
 
     
  Torolf Karlsen  
     
     
 

Gå videre

 
     
 
 
     

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net