andakten: gå med gud gjennom alle kriser  
     
     
 


Hele verden rystes nå av en farlig epedemi som vi kaller for Corona-krisen. Fra en provins i Kina har viruset spredt seg til alle land i verden. Til og med til velstandslandet Norge. Hver dag hører, leser vi og ser på TV politikere og fagfolk fra de forskjellige departementene stå frem med oppdateringer og nytt om de forhold som nå råder i kongeriket Norge og i verden for øvrig. Tilstanden i landet Norge er bedre enn de fleste andre steder i verden men hvor lenge vil det vare?

Vi er vel alle klar over at verden ikke blir den samme etter at coronaens tid er over. I denne tiden som som er, nå opplever land etter land at de settes tilbake med mange år på det økonomiske og teknologiske plan. Kanskje til og med USA vil måtte redusere sine ambisjoner om å være en verdensmakt etter corona-krisen. Norge må langsomt bygge opp igjen det som har blitt ødelagt under pandemiens herjinger. Det vil ta lang tid før alt er noenlunde slik det var før.

Men én ting forblir som det alltid har vært. Gud vil fortsatt være på sin trone i himmelen. Hans frelsegjerning i Jesus Kristus vil også forbli den samme. Vårt fremtidshåp og vår tro på at Jesus skal komme igjen og at Guds rike skal åpenbares, vil forbli som før. Det forblir en historisk sannhet at Jesus døde på Golgata og ble lagt i graven men også at han oppsto fra de døde på den tredje dagen og lever for alltid.

Det er slik at vi mennesker ikke kan forutse hva som skjer. Vi er begrenset til gjettverk eller må forholde oss til prognoser bygd mer eller mindre på menneskelig kalkulasjoner. Men Kristus, vår frelser og vår Gud vet og ser alle ting. Denne sannheten skal gi oss trøst og håp i en stadig mere utfordrende verden hvor vi befinner oss. Jeg velger å stole på Herren av hele mitt hjerte.

Det må du også gjøre og ikke grave deg ned i fortidens feiltrinn slik at du kan møte morgendagen med ny optimisme i overbevisningen om at du er en del av Guds fantastiske planer nettopp for deg. Velkommen til den fremtiden!

Det er betimelig at vi ser på profetordet om jordens tilstand i endetiden:

"Jorden sørger og visner bort. Jorderike sykner og visner bort. De ypperste av dem som bor på jorden, sykner bort. Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakten. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bære sin skyld. Derfor brenner de som bor på jorden, og det blir bare få mennesker igjen." Jes 24:4-6 NB07

"The earth mourneth and fadeth away, the world languisheth and fadeth away, the haughty people of the earth do languish. The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate: therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left." Is.24:4-6 KJV

Menneskeheten har kommet inn i det som vi kaller for endetiden. En tid med store og negative hendelser som til sammen utgjør en trussel mot hvert menneske. Denne tiden kalles for fødselsveene og har tendenser til å forsterke seg og kommer tettere og tettere. Om denne tiden sa Jesus følgende:
 
     
  "Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til." Luk 21:25-28  
     
  Det viktigste er å våke og be om å kunne unslippe alt det som skal komme over jorden. For å kunne gjøre det, må hvert menneske søke frelse ved Jesus Kristus. Da vil vi alle kunne bli rykket bort fra alt som skal komme og bli stående for Menneskesønnen.  
     
  Se og les inngående bibelstudium om Daniels 70 årsuker  
  Se inngående bibelstudie om Israel på Sway  
  Vi besøkte Israel våren 2015. Se albumet  
     
     
  Gå videre  
     
     
 
 
 

Boken om endetiden og "Guds plan for Israel, menigheten og verden"
er nå på markedet. Kjøp og les boken
En ny bok med kommentarer om Johannes Åpenbaring er nå i salg

 
     
     

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net

 

Besøkstatestikk